Username
Password
Last update

Omple i envia aquest formulari per obtenir nom d'usuari i motdepas. El nom d'usuari i clau d'accés són personals i intransferibles i només el pots fer servir tu o una persona autoritzada. Si havia diferències entre les dades publicades i les dels expedients físics prevalen les darreres. La Llei espanyola de Protecció de Dades prohibeix l'us de les dades o que es cedeixin a tercers i ordena que es mantinguin en secret i es facin servir només per complir l'encàrrec professional. L'accès a les dades està protegit però no podem respondre d'actes de pirateria o mal us de les claus. Si uses aquest sistema acceptes aquest risc. Desa el teu password en un lloc segur.

Fill and send this form to obtain username and password. Username and password are estrictly personal and must only be managed by user and/or an authorized person. Paper information prevails in the event of differences between internet information and paper files. Spanish Kingdom laws forbid to use information compiled by anyone without consent of the customer and states that the only purpose of the files must be to perform the lawyer professional task. Any assignement of information is strictly forbiden. The access to your files is secured, notwithstanding we can not be claimed responsibles in the event of piracy acts or misuse of your passwords. If you use this system you are accepting this risk.