English Español
Ves a l'inici > > rebost >

Autorització per conduir vehicle d'empresa

Erola Gracia

Si viatges amb un vehicle d'empresa has d'estar en condicions de demostrar, en qualsevol moment, que estàs autoritzat per conduir-lo. És una precaució que sovint oblidem. És especialment important quan viatges per l'estranger, inclosos els països de la Unió Europea. Aquest és un model d'autorització per a conduir un cotxe d'empresa en tots els països del món.Expediciones y aventuras en 4x4

Quan condueixes un vehicle d'empresa has d'estar en condicions de demostrar que estàs autoritzat a fer-ho. La forma és portar en el vehicle una autorització escrita i signada per l'administrador de l'empresa.

Per evitar dubtes convé que l'autorització tingui la signatura legitimada notarialment; però, si circularàs fora del Regne, és imprescindible que, a més, estigui postil·lada perquè tingui valor internacional. Un gran nombre de països han signat el Conveni de la Haia sobre legalització de documents però, fins i tot els que encara no l'han signat, solen acceptar la postil·la i més els seus policies de trànsit, que solen desconèixer les subtileses de la legislació internacional.

Aquestes autoritzacions les exigeixen alguns països per a permetre l'entrada de vehicles i, si et per a un policia de trànsit a Tunísia, el Marroc, Uganda, Albània, Namíbia, o qualsevol altre país exòtic, exhibir una autorització de conducció notarizada i postil·lada pot ser la diferència entre un incident desagradable o un simple control rutinari.

Per fer una autorització notarizada i postil·lada necessito les dades de més baix i fotocòpia del DNI de l'administrador i una setmana de temps, tot i que ho puc fer més ràpid si és urgent. Envia'm un e-mail amb les dades i el DNI escanejat i et diré què et costarà.

 Autorització per conduir un automòbil

Maria-Dolors Malfeito Bonet, DNI 1234567890, administradora única de AVENTURAS RADICALES SL, una societat mercantil constituïda sota les lleis de Catalunya, amb domicili a Báguena, carrer del Castillo 20, F, NIF 1234567, propietària de l’automòbil Mitsubishi Montero V80, matrícula 6478HBR del Regne d’Espanya i número de xassís JMBMYV88WAJ900262, autoritzo Josep-Antoni Gràcia Vicente, DNI 123456789, a conduir-lo en tots els països del món, sense limitacions. Báguena, data.

Autorización para conducir un automóvil

Maria-Dolors Malfeito Bonet, DNI 1234567890, administradora única de AVENTURAS RADICALES, una sociedad mercantil constituida bajo las leyes vigentes en Cataluña, con domicilio en Báguena, calle del Castillo 20, F, NIF 1234567, propietaria del automóvil Mitsubishi Montero V80, matrícula 6478HBR del Reino de España y número de chasis JMBMYV88WAJ900262, autorizo a Josep-Antoni Gràcia Vicente, DNI 123456789, a conducirlo en todos los países del mundo, sin limitación. Báguena, fecha.

Car Driving Authorisation

Maria-Dolors Malfeito Bonet, DNI 1234567890, general manager of AVENTURAS RADICALES SL, a company incorporated under the laws of Catalonia, with head office at Báguena, Castillo Street 20 F, NIF 1234567, owner of the car Mitsubishi Montero V80, Spanish number plate 6478HBR and frame number JMBMYV88WAJ900262, authorizes Josep-Antoni Gràcia Vicente, DNI 123456789, to drive it worldwide, without limitations. Báguena, date.

Autorisation pour conduire une voiture

Maria-Dolors Malfeito Bonet, DNI espagnol 1234567890, administrateur unique de AVENTURAS RADICALES SL, une société établie selon les lois de la Catalogne, ayant leur siège sociale à Báguena, rue Castillo 20, F, NIF 1234567, propriétaire de la voiture Mitsubishi Montero V80, plaque d’immatriculation 6478HBR, du Royaume d’Espagne,  et numéro de châssis JMBMYV88WAJ900262, autorise Josep-Antoni Gràcia Vicente, DNI 123456789, a le conduire dans tous les pays du monde, sans limitations. Báguena, date.