English English Español Español

Lloguers de renda antiga

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gracia Malfeito
Erola Gràcia, advocada

Amb els lloguers de renda antiga es poden produir situacions injustes en les que el llogater abusa dels drets que li donen les lleis. Aqui tens un exemple d'un cas real com la vida mateixa, una llogatera amb un contracte de renda antiga. Tant si ets llogater com propietari, t'interessa.

Em demanes què pots fer amb un pis que el teu pare va llogar el 1961 per 350 pessetes a una pensionista que cobra 900€ de pensió, viu sola i no té fills. Tu vius en un pis de propietat amb el teu marit, tens un nét de 18 anys que ha deixat els estudis i viu d'ocupa, i creus injust que, mentre el teu nét malviu en una casa ocupada, la Llogatera tingui el teu pis a un preu irrisori.

Actualitzar

Podries pujar el lloguer amb els límits legals i podries cobrar 115,23€ en comptes de 3,61€, però la Llogatera es pot oposar si cobra menys de 2.5 cops el SMI. Com que no arriba t'has de conformar amb l' IPC dels darrers tres anys i, a partir d'ara, anar pujant cada any l'IPC.

També pots mirar que la Llogatera et pagui tot el que la LAU1994 et permet com ara: l'IBI; o la part proporcional de les obres.

Vendre

Aquest pis teu deu valdre uns 300.000 € però, si el vols vendre amb la Llogatera dins, prepara't per donar-lo per la meitat perquè el comprador haurà de respectar el lloguer. Conforme a la LAU1964 la Llogatera té un dret preferent de compra, vol dir que, preu per preu, se'l pot quedar perè, amb la pensió que cobra i l'edat que té no li donaran una hipoteca i no te'l pot comprar, ni que li deixis a meitat de preu. Vendre no és, doncs, una bona solució.

Esperar

La Disposició Transitòria 2a LAU1994, apartat d.11. 6 diu que, quan no puguis actualitzar el lloguer, el contracte queda extingit als 8 anys des que hauràs comunicat l'actualització. Així que, si tens paciència, pots fer el requeriment d'actualització, que la Llogatera s'oposi i esperar vuit anys.

Que es mori

Ja sé que aquesta és una solució politicament incorrecta, però te la poso perque la llei diu que la mort extingeix el contracte. La LAU1994 limita la subrogació en cas de mort a l'espòs, fills o germans que convisquin dos anys abans de la mort. Com que la Llogatera viu sola ningú no tindrà dret a la subrogació.

El teu nét

La Llogatera té dret a pròrroga fins que es mori però, a la LAU1964, hi ha algunes excepcions, com ara quan el propietari necessita el pis per a ell, un pare, un fill o un nét. La necessitat ha de ser real i l'has de provar. Els jutges han dit que el simple desig d'un nét de fer vida independent és suficient per obtenir l'habitatge. Es presumeix que hi ha necessitat quan la persona per a qui demanes el pis:

Quan el propietari o el familiar ha tingut a la seva disposició un pis similar al llogat durant els sis mesos anteriors a la comunicació que es farà al llogater, es considera que no el necessita.

La situació del teu nét permet anar per aquest camí perque, tot i que viu en una casa, no té dret legal a fer-ho, la seva ocupació és clandestina i il.legal.

La denegació de la pròrroga l'has de fer per requeriment notarial, dient per a qui demanes el pis i per quina raó. La llogatera té 30 dies per dir si marxa o no. Si accepta, té un any per marxar. Si marxa abans dels sis mesos li has de donar 2 anualitats de renda de premi. Si marxa desprès, però abans de l'any, li donaràs una anualitat. Si no marxa li posaràs un judici per fer-la fora. El jutge escoltarà les parts i decidirà si la causa que alegues és correcta. Si ho és, ordenarà a la Llogatera que marxi, i li posarà les costes del plet.

Un cop la Llogatera haurà marxat, el teu nét haurà d'ocupar el pis abans de tres mesos, si no ho fa, la Llogatera té dret a retornar i a que li paguis danys i perjudicis. El mateix dret té si el teu nét abandona el pis abans de tres anys.