English English Español Español

Local comercial i ascensor

Paula Camps Solanas
Paula Camps Solanas

Un administrador de finques em demana si els locals d'un edifici que no tenen porta a l'escala i no en paguen despeses han de pagar la primera instal.lació d'un ascensor. La qüestió podria ser polèmica perquè, com que no tenen porta a l'escala, no sembla just que hagin de pagar per un servei que mai no faran servir; però, què n'opinen els jutges?

Quan una comunitat de propietaris decideix de posar ascensor sempre ens demanema: Els locals comercial, han de pagar si no el fan servir?

Els jutges de primera instància han estat dictant sentències contradictòries. Uns diuen que els locals exempts de manteniment d'escala no paguen implantació d'ascensor i d'altres que sí.

Una sentència de l'Audiència Provincial de Lleida, de 07/10/2010, va dir que, tant si estaven exempts com si no, els locals havien de pagar la implantació de l'ascensor. Semblava que això posaria ordre i que tots els jutges començarien a aplicar el mateix criteri, però les sentències contradictòries continuaven. A tall d'exemple, la de 16/02/2016, del Jutjat 4 de Gavà, que va dir que un aparcament no havia de pagar perquè estava exempt de despeses d'escala.

Tot i que encara no hi ha cap sentència de cassació que interpreti l'article 553.30.3 CCC, les Audiències Provincials es decanten per que els locals paguin la implantació de l'ascensor.El tema va arribar a cassació i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 31/10/2013, va dir que els locals pagaven sempre, tot i que estiguesin exempts de despeses d'escala. El problema és que aquesta sentència interpretava l'article 553.44.3 del Codi Civil de Catalunya, que va ser substituït, a partir del 20/06/2015, pel 553.30.3. Per tant, ara per ara, tornem a estar sense un criteri sobre com interpretar l'article 553.30.3 CCC:

3. Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i les que calguin per a garantir l’accessibilitat i l’habitabilitat de l’edifici són a càrrec de tots els propietaris si deriven d’un acord de la junta de propietaris. Si deriven d’una decisió judicial conforme a l’article 553-25.5, l’autoritat judicial és qui en fixa l’import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

El canvi legislatiu de 2015 va en la línia de la sentència del TSJC i, en dir que tots els propietaris han de pagar, sembla que es decanta per la tesi de que els locals també paguen implantació d'ascensor. No obstant no és un tema tancat perquè encara no hi ha cap sentència de cassació sobre el nou article.

El que si tenim són sentències d'Audiències Provincials que han optat per la mateixa línia que la del TSJC, com ara la de l'Audiència de Barcelona, Secció 17, 127/2016, de 9 de març, que obliga a pagar la instal·lació de l'ascensor als locals, tot i que estaven exempts de despeses d'escala.

En conclusió, tot i que encara manca una sentència de cassació que interpreti el nou article 553.30.3 CCC, ara per ara els jutges consideren que els locals han de pagar la implantació de l'ascensor. Si tens un local probablement et semblarà injust pagar per un servei que nou uses, però als jutges els sembla bé, i ells manen!