English English Español Español

Sanció per aturar un vehicle en doble fila

Maria Dolors MalfeitoLluís i la seva dona van al mercat d'Arenys de Mar en cotxe. S'aturen en doble filera, en un lloc que no entorpeix el trànsit. Temps total 45". Lluís es posa al volant per sortir i passa, lentament, un cotxe patrulla de la Policia Municipal. L'agent acompanyant li fa gest que reprengui la marxa, Lluís somriu tranquil i confiat, assenteix i es reincorpora al trànsit. Al cap d'uns dies li arriba denúncia per estacionar en doble filera entorpint la circulació. Fa al.legacions, però li desestimen. Em demana de fer un recurs al jutjat i jo li trec del cap: valdria més el farciment que el pollastre.

El Codi de Circulació permet l'aturada en doble fila de qualsevol vehicle sempre que: a) no s'abandoni el vehicle; b) no passi de dos minuts. Això vol dir que tu no vas infringir res amb la teva conducta.

Identificar el conductor

Els agents no es van aturar, ni van identificar el conductor. Això és una conducta excepcional, atès que la norma és que sempre identifiquin, només ho haurien de deixar de fer quan hi ha algun motiu, com ara una situació d'urgència o perillositat. No és el cas i, per tant, ells no saben qui era qui conduïa, podies ser tu o podia ser la teva dona. Des del moment que vas fer les al.legacions et vas autoidentificar com el conductor. Podies haver dit que no eres tu, que només ets el titular del vehicle, que era la teva dona qui el portava quan es va aturar en doble filera i que, per tant, és ella qui va cometre la infracció. Quan l'Ajuntament notifica la denúncia a la teva dona repon que ella no conduïa en el moment que van passar els agents i que, segons abans, t'havia cedit la conducció a tu. Davant les versions contradictòries, i com que els agents no han identificat el conductor, la pressumpció d'innocència pot actuar al teu favor: no hi ha prova que permeti esbrinar qui dels dos esposos és l'infractor.

Veracitat?

Tot el que diu un agent de trànsit és veritat, tant si com no, i només es pot destruir això amb proves molt contundents, cosa que aquí no passa.

Motivació

La llei diu que els actes administratius han de ser motivats, si no són nuls. Si llegim bé la resolució de les teves al.legacions veurem que tot són frases fetes, llocs comuns, generalitats i en cap moment es fa referència a les teves al.legacions en concret. Això fa que la resolució sigui un simple imprès no motivat i, per tant, l'acte sigui nul.

Remeis

Què es pot fer ara? L'únic camí és un recurs contenciòs administratiu davant els jutjats de Barcelona. Per poder fer un recurs cal anar amb advocat i pagar la taxa judicial espanyola, que és de 200,20€. L'advocat necessita 1 hora per fer la demanda i  4 hores de gestions diverses com ara: presentació, liquidació de la taxa, seguiment de les resolucions, i preparació i assistència la vista del judici. Suposant uns molts moderats honoraris de 100€ hora, serien 600€, més el 21% d'IVA, total 726€. O sigui que, només per exercir el teu dret com a ciutadà contra la injustícia i l'abús de poder, l'Estat et demana que paguis 926,20€.

El resultat del judici, a més, no és gens clar, perquè lluitaràs contra un mur infranquejable: la presumpció de veracitat de certs agents desaprensius, que es comporten com voltors recaptadors, i no com a protectors de la legalitat i del ciutadà.

Conclusió

Malgrat que em dolgui dir-ho, el meu consell és que paguis la multa injusta, no facis recurs  i recordis que vius sota un sistema en que, massa sovint, polítics i funcionaris s'alien per fer unes lleis que deixen indefens al ciutadà. No és hipòcrita dir que pots fer recurs si només de taxa has de pagar més del que val la sanció? Que siguin clars, que legalitzin la injustícia, si s'atreveixen, però que no ens facin combregar amb rodes de molí.