English English Español Español

Suspensió i represa de l'atur

Mayte Jordán
Mayte Jordán

La prestació d'atur concedida es pot suspendre en determinats casos, amb l'efecte de poder reprendre la percepció quan acabarà la causa de suspensió.

Aquí tens l'explicació i els detalls.

Les causes que poden motivar la suspensió són:

Represa de la prestació

En tots els casos de suspensió excepte l'últim (per sanció), cal demanar que es reprengui la prestació a l'oficina  de la OTG que correspongui, quan acabi la causa de suspensió.

La represa implica el dret a cobrar la prestació d'atur pel temps que mancava amb la base reguladora i percentatge que corresponia en el moment de la suspensió.

Cal demanar la represa en els 15 dies següents a la fi de la causa de la suspensió. Si es demana fora de termini, llevat de casos de força major, suposarà la pèrdua dels dies que hagin passat entre la data de represa, si s'ha demanat correctament, i la data en que es faci la petició.

En cas de represa per sanció es tornarà a cobrar amb el percentatge que correspongui, tenint en compte el periode percebut i el període de sanció.

A la data de la sol·licitud es considerarà reactivat el Compromís d'Activitat.

Suspensió de la prestació d'atur per a treballar com autònom

Per demanar la suspensió cal presentar:

Per tal de reprendre la prestació cal:

Recordem que els aturats que passen a autònoms poden demanar fins al 20% del que resta de la prestació per fer una despesa inicial i demanar la capitalització de la prestació que pendent de cobrar, amb càrec a la devolució de les quotes d'autònoms, sempre que restin més de tres mesos de prestació.