English English Español Español

Gestió laboral

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Anna Calbet Tarrida, advocada
Anna Calbet Tarrida

Ens ocupem de tots els aspectes de la gestió laboral d'empreses, autònoms o professionals. Això inclou contractació, registre de contractes, altes i baixes, gestió d'incapacitats, cotitzacions, inspeccions de treball, seguretat i salut i eleccions sindicals.

Et pot interessar

Contractació

T'informem dels diferents tipus de contracte de treball, dels canvis continus en la seva regulació i t'aconsellem quina modalitat de contracte et convé més. T'assessorem sobre quin conveni pots aplicar; si pots establir les teves pròpies condicions laborals, al marge del Conveni; quins pactes addicionals pots establir amb l'empleat; quina política de retribucions variables o incentius pots implementar per estimular la productivitat i l'interès dels empleats; quin tractament fiscal tenen les retribucions fixes o variables.

A causa de que som advocats, el nostre assessorament no es limita al normal d'una gestoria, sinó que inclou el que coneixem com a zones grises, com els contractes amb autònoms dependents; o els falsos autònoms, personal amb contracte mercantil que, sota certes circumstàncies, pot ser considerat laboral. També t'aconsellem sobre quins pactes pots signar per evitar la divulgació dels teus secrets industrials o comercials en cas de fuga d'empleats, un aspecte que moltes empreses tenen descuidats i que, sovint, els ocasionen disgustos.

Registre de contractes

És molt recomanable de registrar els contractes de treball en el SEPE. El registre ens dona certesa i confiança, tant per al treballadro com per a l'empresa. Nosaltres ens ocupem d'aquest tràmit, som col·laboradors socials i tenim accès al sistema de registre telemàtic del SEPE.

Altes i baixes a la Seguretat Social

Ens encarreguem de tota la mecànica de gestió d'altes i baixes a la Seguretat Social, tant de treballadors afiliats al Règim General com a d'Autònoms. Tenim el certificat digital SILTRA i estem registrats com a col·laboradors de la Tresoreria dela Seguretat Social.

Gestió de comunicats d'incapacitat temporal

Tramitem i assessorem els parts de baixa per incapacitat temporal. Assessorem a empreses i treballadors sobre drets i obligacions derivats d'altes indegudes d'IT o de passar a situació d'invalidesa temporal, total o absoluta.

Cotitzacions i assegurances socials

cotitzacionsCalculem, gestionem i tramitem les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social, apliquem les bonificacions i comuniquem mensualment les dades per estar al dia del compliment de les obligacions de cotització.

Inspeccions de treball

inspeccióTramitem, planifiquem i assessorem inspeccions de treball. Estudiem la situació de l'empresa, assessorem sobre la millor estratègia per passar la inspecció i ens ocupem de tots els tràmits, fins i tot els tràmits de recurs administratiu contra actes d'inspecció. Com som advocats, no et caldrà buscar un advocat si cal recórrer davant el jutjat social.

Seguritat i salut en el treball

seguretatFem avaluacions prèvies de seguretat i salud en el treball i aconsellem sobre les mesures que cal prendre en la teva empresa o professió per cumplir les estrictes i severes medures de prevenció de riscs laborals.

Eleccions sindicals

Assessorem processos d'eleccions de representants dels treballadors.