Ves a Mundilex

Assemblea 22/09/2002

A Cabra del Camp, el 22 de setembre del 2002, a les 11:00 hores, es reuneix l’Assemblea de la Junta de Compensació de les Planes de Cabra per tractar sobre el següent:

Oordre del dia

 1. Exposició de les gestions fetes davant l'Ajuntament i la Comissió d'Urbanisme sobre el futur de la urbanització.
 2. Decisions a prendre respecte a una possible reducció de l'àmbit territorial de la urbanització
 3. Acord sobre la contractació de l'equip tècnic per tramitar els projectes de compensació i urbanització
 4. Nomenament de càrrecs.
 5. Aprovació de quotes provisionals de la Junta de Compensació.
 6. Torn obert de paraula.

Llista d'assistents

Nota del Secretari: en compliment de la Llei de Protecció de dades, no es publica la llista d'assistents.

Constitució

Ocupa la presidència i obre la sesió el President de la Junta, també asisteix l’arquitecte Francesc Albin Collet, l’alcalde de Cabra del Camp i els advocats de despatx Gràcia i Malfeito.

Despres d’una àmplia informació i debat sobre els punts de l’ordre del dia, s’acorda per tots els reunits, llevat d’una persona que es nega a identificar-se i que vota en contra, el següent:

Decisions

 1. Aprovar les gestions fetes pels advocats Gràcia i Malfeito, el president de la Junta i l’arquitecte Francesc Albín i Collet davant l’Ajuntament de Cabra del Camp i la Comissió d’Urbanisme per tal de donar viabilitat a la urbanització
 2. Aprovar la reducció de l’àmbit de la urbanització i concentrar les parcel.les mitjançant compensació en la zona més consolidada de la Unitat d’Actuació.
 3. Contractar l’arquitecteFrancesc Albin i Collet i els advocats Gràcia i Malfeito per tal de tramitar els projectes de compensació i urbanització i definir la reducció de l’àmbit de la urbanització i autoritzar el President, el Secretari i el Tresorer per tal de contractar l’execució de les obres.
 4. Designar els càrrecs de la Junta que seran: ASM, president; Francisco Suarez Moyano, president suplent; Gregorio Andreu Serrano, tresorer; Josep-Antoni Gràcia i Vicente, Secretari; Josep Palau Porté conseller; Francisco Martín Acién, conseller; Juan Antonio Forte Martín, conseller; José-Luis Morales Martín, conseller; Antonio Rendón García, conseller. Els càrrecs de president suplent i de consellers són honorifics, atesos els estatuts de la Junta.
 5. Establir una quota de 18 € mensuals i una anual addicional de 60 € per parcel.la. Aquestes quotes es regularitzaran d’acord amb el coeficient que es fixarà quan es redactarà el projecte de compensació.

Al torn obert de paraula els advocats van contestar diversos dubtes plantejats pels assistents.

Es llegeix l’acta que aproven tots els presents, llevat d’una persona que no s’identifica, i es lleva la sessió a les 13:00 hores.