Ves a Mundilex

DOCUMENTS DE LA JUNTA

Aqui tens els enllaços a les actes de les assemblees anuals i als documents importants de la Junta de Compensació.

ACTES DE LES ASSEMBLEES DE LA JUNTA

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 14/06/2015
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 23/02/2014
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 21/01/2012
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 19/06/2011
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 15/05/2011
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 20/06/2010
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 23/11/2008
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 18/11/2007
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 19/11/2006
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 02/04/2006
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 26/09/2004
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 22/09/2002

ACTES DEL CONSELL CONSULTIU

ACTA DEL CONSELL CONSULTIU DE 14/02/2008
ACTA DEL CONSELL CONSULTIU DE 12/11/2009
ACTA DEL CONSELL CONSULTIU DE 27/04/2010
ACTA DEL CONSELL CONSULTIU DE 16/11/2010
ACTA DEL CONSELL CONSULTIU DE 28/12/2010

DOCUMENTS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

Estatuts de la Junta de Compensació (pdf 592k)
Bases d'actuació de la Junta de Compensació (pdf 1Mb)
PLANOL DE PARCE.LES QUE RESULTEN DE LA REPARCEL.LACIÓ (pdf de 1,1 Mb)
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ (pdf de 1,2 Mb)
CONVENI URBANÍSTIC DE 20/06/2006 (pdf de 68k) Aquest conveni va ser deixar sense efecte a petició del Comú.

La propietat intelectual dels projectes de reparcel.lació i de urbanització correspon als seus autors, Francesc Albin Colet i Rafael Cabré, que n'han cedit els drets de reproducció a favor de la Junta de Compensació per a les finalitats contractuals pactades; qualsevol altre us no està autoritzat.