Ves a Mundilex

HISTÒRIA DE LES PLANES DE CABRA

Fa molts anys que començà la història de la zona urbana de les Planes de Cabra antigament coneguda com a Can Ruy.

En els anys 70, en plena Dictadura, molts especuladors, en connivència amb administracions públiques designades a dit, es van dedicar a parcel.lar el nostre pais. No importava el lloc, si hi havien o no recursos per urbanitzar o si la zona era digna de protecció. Només es buscava el diner fàcil.

La nostra urbanització va néixer en aquell moment. Al principi va passar de ma en ma, com si fos una mercaderia. Primer va ser d'una societat que es deia Fontscaldetes SA, despres de Catalonia 2000 SL, despres de Julian y Aguilera SA, despres de Can Ruy SL i, hores d'ara, es propietat de la Junta de Compensació, formada per tots els propietaris.

Tots els promotors van tenir sempre en comú una cosa: només els interessava vendre parcel.les, fer diners, prometre molt i no fer res.

Durant anys la urbanització va estar pràcticament abandonada fins que Juan Galvez Navero (descansi en pau), un home singular, va decidir lluitar contra els especuladors, va unir les persones més actives i les va organitzar.

Ell va ser l'ànima de l'Associació de Propietaris de Can Ruy i va impulsar tot un procès legal contra els promotors sense escrúpols que ha permés, despres de moltes complicacions, demandes i querelles, que avui dia els terrenys de la urbanització siguin propietat de la Junta de Compensació, una entitat urbanística diferenciada de l'Associació. Les tasques de l'Associació de Propietaris de Can Ruy han quedat limitades al manteniment de la xarxa elèctrica i de les instal.lacions d'aigua, que subministra i distribueix SOREA.

La urbanització va ser batejada pels antics promotors com a «Can Rui» en honor a un personatge de dibuixos animats, molt popular en la década dels 80 del segle XX, «Ruy, el pequeño Cid», que van utilitzar com a ganxo comercial per vendre parcel.les tot fent promeses que no complirien. Quan es va constituir la Junta de Compensació els socis la van denominar JUNTA DE COMPENSACIO FONTSCALDETES. Posteriorment l'Ajuntament va demanar un canvi de nom per evitar confusió, atès que Fontscaldetes és una zona concreta del terme de Cabra. El nom es va canviar a l'actual: JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LES PLANES DE CABRA.

El present i el futur de la urbanització passa per una reducció de l'àmbit territorial que permetrà una urbanització assumible i una concentració de les parcel.les disperses per tal de crear un nucli de població continu. Això permetra alliberar zones de bosc del procès urbanitzador i donarà més qualitat a les parcel.les que resten com a edificables. També permetrà legalitzar les edificacions i fer-ne de noves amb totes les llicències en regla.